[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

67 different matching expressions found:

mist köd (Correction)
misty homályos (Correction)
ködös (Correction)
animist animista (Correction)
chemist gyógyszerész (Correction)
vegyész (Correction)
mistake botlás (Correction)
hiba (Correction)
tévedés (Correction)
palmist tenyérjós (Correction)
bigamist kétnejű (Correction)
demister fagymentesítő (Correction)
párátlanító (Correction)
islamist iszlámtudós (Correction)
mistaken helytelen (Correction)
téves (Correction)
mistimed alkalmatlan (Correction)
alkalmatlan időpontú (Correction)
rosszul időzített (Correction)
mistress háziasszony (Correction)
kitartott nő (Correction)
szerető (Correction)
tanárnő (Correction)
úrnő (Correction)
mistrust bizalmatlanság (Correction)
psalmist zsoltárköltő (Correction)
zsoltáros (Correction)
zsoltáríró (Correction)
alchemist alkimista (Correction)
aranycsináló (Correction)
anatomist anatómus (Correction)
boncoló (Correction)
animistic animisztikus (Correction)
animista (Correction)
armistice fegyverszünet (Correction)
chemist's gyógyszertár (Correction)
patika (Correction)
chemistry kémia (Correction)
extremist szélsőséges irányzatú ember (Correction)
mistletoe fagyöngy (Correction)
palmistry tenyérjóslás (Correction)
pessimist borúlátó (Correction)
pesszimista (Correction)
to demist jégtelenít (Correction)
párátlanít (Correction)
agronomist agronómus (Correction)
biochemist biokémikus (Correction)
by mistake tévedésből (Correction)
conformist alkalmazkodó ember (Correction)
anglikán egyház híve (Correction)
beilleszkedő ember (Correction)
konformista (Correction)
mistakenly helytelenül (Correction)
tévesen (Correction)
taxonomist rendszertannal foglalkozó (Correction)
taxonómus (Correction)
to mistime alkalmatlan időben tesz vmit (Correction)
nem a megfelelő alkalommal tesz vmit (Correction)
euphemistic eufemisztikus (Correction)
szépített (Correction)
mistrustful bizalmatlan (Correction)
gyanakvó (Correction)
pessimistic borúlátó (Correction)
pesszimista (Correction)
taxidermist állatkitömő (Correction)
to mistreat rosszul bánik (Correction)
rosszul kezel (Correction)

Searching the extension dictionary:

33 different matching expressions found:

mist köd,homály (Correction)
demist jégtelenít (Correction)
mister úr (Correction)
chemist gyógyszerész; vegyész (Correction)
mistime rosszul időzít (Correction)
mistook összetévesztett (Correction)
lásd: 'mistaké (Correction)
mistune elhangolás (Correction)
alarmist rémeket látó (Correction)
bigamist bigámista (Correction)
ceramist keramikus (Correction)
demister jégtelenítő (Correction)
mistaken lásd: 'mistaké (Correction)
mistitle tévesen címez (Correction)
mistress -né (Correction)
kisasszony (Correction)
szeretö, asszony, nö (Correction)
mistrust bizalmatlanság, gyanakvás (Correction)
optimist derűlátó (Correction)
chemistry vegytan (Correction)
kémia; vegytan (Correction)
economist közgazdász (Correction)
extremist szélsőséges (Correction)
mistake 1 hiba (Correction)
mistiness ködösség (Correction)
by mistake véletlenül, tévedésböl (Correction)
conformist alkalmazkodó (Correction)
geochemist geokemikus (Correction)
mist (növ) pára (növ) (Correction)
mistakable félreérthető (Correction)
optimistic derűlátó (Correction)
optimista, bizakodó (Correction)
polygamist többnejű (Correction)

Correction mode off