[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

59 different matching expressions found:

show bemutatás
előadás
felmutatás
kiállítás
látszat
látványosság
parádé
pompa
siker
vállalat
üzlet
showy csiricsáré
feltűnő
kirívó
mutatós
rikító
tetszetős
foreshow előjel
előre jelzés
kickshow fantasztikus holmi
furcsa étel
különleges étel
show-off felvágás
felvágós alak
hencegés
nagyképű alak
showdown helyzet közlése
kártyák leterítése
kártyák felfedése
leszámolás
szándékok közlése
showgirl görl
női statiszta
revügörl
dumb show némajáték
poor show gyenge szereplés
gyenge dolog
show-case tárló
vitrin
side-show mellékcselekmény
mellékesemény
mellékkiállítás
mutatványos bódé
vurstli-rész
floor show esztrádműsor
for a show a látszat kedvéért
good show! bravó!
szép volt!
show-piece kiállítási példány
kiállítási darab
to show in bevezet vhova vkit
to show up felmutat
leleplez
látható
látszik
megjelenik
mutatkozik
érvényesül
shower head zuhanyrózsa

Searching the extension dictionary:

41 different matching expressions found:

show mutat
shown mutatott
lásd: 'show'
showed mutatott
lásd: 'show'
shower zápor
zuhany; zápor, zivatar
díszcsokor
no-show meg nem jelenés
on show látható
show 1. elöadás
show in bemutat
show me mutasd meg
show up felmutat
megjelenik
show-up leleplezés
showery zivataros
showily mutatósan
showing bemutatás
showman pozőr
to show mutatni
chatshow "telefere"
dog-show kutyakiállítás
show off felmutat
dicsekszik, kérked
show out kikísér
show-biz szórakoztató ipar
showroom bemutatóterem
peep-show kukucskáló
show down kimutat/kiterít
show into bevezet
show over végigmutat
show-boat színházajtó
show-girl táncosnő
showiness mutatósság
side-show vurstli
dress-show divatbemutató
motor show autókiállítás
show round körülvezet
show-piece mintadarab
show-place látnivaló

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!