[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

19 different matching expressions found:

súlyos grave
grievous
heavy
onerous
oppressive
ponderous
serious
weighty
súlyos ütés wallop
súlyos műtét capital operation
súlyos csapás heavy blow
severe blow
súlyos baleset bad accident
súlyos helyzet need
súlyos fájdalom severe pain
súlyos testi sértés mayhem
súlyos következménye lesz there'll be the devil to pay
súlyos veszteségeket szenved to meet with heavy losses
súlyos következményekkel járó pregnant with consequences

Searching the extension dictionary:

9 different matching expressions found:

súlyos hiba fatal error
severe error
súlyos; nehéz cumbersome
komoly, súlyos serious
súlyos kétségbeesés blank despair
súlyos; szigorú, kemény severe
súlyos veszteségeket szenved meet with heavy losses
(súlyos) következményekkel járó pregnant with consequences
súlyos megpróbáltatásokat átélt sorely tried

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!