[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

82 different matching expressions found:

offset hajtás
sarj
beugró rész
dupla könyök
egyenestől merőleges irányban mért távolság
ellenkövetelés
ellensúly
ellentételezés
ellentétel
ellentét
ellenérték
eltolt
eltolódott
előhegység
elágazás
falkiugrás
falpillér
inda
indulás
kezdet
kihajlított
kiugró rész
kontraszt
különálló
kárpótlás
kártérítés
legömbölyített perem
lehúzódás
lekerekített perem
leágazás
leállás
megindulás
megtorlás
nyílt tenger felé irányuló áramlás
ordináta
peremhegység
perem
plató
párkány
rügy
sarjadás
szem
szifon
támaszkör
viszonzás
üzemszünetelés
üzemszünet
to offset ellensúlyoz
kiegyenlít
behoz
dupla könyökkel ellát
elmozdít
eltol
indát ereszt
kibillent a tengelyből
kihajlít
kivet a tengelyből
kompenzál
kárpótol
lehúzódik
meghajlít
sarjadzik
offset key hajlított tengelyű kulcs
offset tool eltolt élű kés
eltolt élű szerszám
offset press offset-nyomtatógép
offset engine eltolt tengelyű hengeres motor
angular offset dőlésszög
offset blanket offset-gumikendő
offset-lap
offset-nyomókendő
offset process offset-eljárás
offset-nyomtatás
offset disc harrow oldalazó tárcsás borona
offset lithography fotolitográfia
offset connecting rod eltolt hajtókar
offset of a noble house nemes család sarja
offset printing process offset-eljárás
offset-nyomtatás
drive offset to the left balra eltolt áttétel
balra eltolt átvitel
to serve as offset to sy's beauty háttér amely szépségét még jobban kiemeli

Searching the extension dictionary:

2 different matching expressions found:

offset eltolás
file-offset file-eltolás

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!