[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

51 different matching expressions found:

ellentét antagonism
antithesis, antitheses
conflict
contrary
contrast
foil
offset
opposition
reverse
set-off
unpleasantness
variance
ellentett negative
ellentétes adverse
antagonistic
antithetic
antithetical
conflicting
contradictory
contrary
converse
cross
jarring
opposite
retrograde
reverse
ellentétel offset
set-off
ellentétben counter-
moving spirit
unlike
ellentétesen counter-
ellentettség polarity
ellentételezés offset
ellentétbe hoz to contrast
ellentétben áll to contrast
to disagree
ellentétes dolog contrast
ellentétbe állít to contrast
vmivel ellentétben as opposed to sg
contrary to sg
in contrast to sg
in contrast with sg
poláris ellentétek to be poles apart
to be poles asunder
ellentétes áramlat undercurrent
ellentétes áramlás undercurrent
ellentétes vélemények clashing options
ellentétes intézkedés countermarch
ellentétes irányba megy to retrograde
ellentétes irányba forgó counterrotating

Searching the extension dictionary:

23 different matching expressions found:

ellentét opposite
ellentétel contra entry
ellentétes obverse
opposed
opposit
ellentetesen counterside
ellentétesség discrepancy
ellentétképpen by contraries
szöges ellentét direct opposite
ellentétes irány opposite sense
-nak az ellentéte the opposite of
poláris ellentétek be poles apart
be poles asunder
szemben/ellentétben as against
ellentétes irányban upstream
forditott, ellentétes reverse
ellentétes/szembenálló cross to
ellentétes testmozdulat contra body movement
ellentétben, ellentétes contrary
óramutatójárásával ellentétes irány counterclockwise
párhuzamos, de ellentétes irányú (vektor) anti-parallel
ellentétes fogalmak összekötése (pl. keserű méz) oxymoron
zárt pályázat - A nyílt pályázatokkal (open tendering) ellentétben ilyenkor csak a szerződő hatóságok által meghívott vállalkozók nyújthatnak be pályázatot. A vállalkozóknak eme előzetesen kiválasztott körét, az un. "rövid listát" (short-list) különféle f restricted tendering (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!