[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

83 different matching expressions found:

wan halovány
halvány
sápadt
wand pálca
vessző
want hiány
igény
nyomor
nélkülözés
szűkölködés
szükség
szükséglet
wanly halványan
sápadtan
wangle kiügyeskedése vminek
umbulda
wanted keresett
kívánatos
kívánt
körözött (bűnöző)
wanton buja
felelőtlen
indokolatlan
játékos
kéjenc
könnyelmű
ledér
ledér nő
szeszélyes
önkényes
to wane csökken
fogyatkozik
hanyatlik
megcsappan
to want akar
hiányzik
igényel
kíván
nincs
nélkülöz
szűkölködik
óhajt
want ad apróhirdetés
wanting hiányos
hiányzó
híján
nélkül
szűkölködő
wantonly buján
féktelenül
indokolatlanul
szeszélyesen
vidáman
önkényesen
to wander vándorol
to wangle kibulizik
kiügyeskedik
to wanton csapong
enyeleg
hancúrozik
magic wand varázspálca
wantonness bujaság
felelőtlenség
want of care gondatlanság
to be wanting hiányzik
nincs meg
for want of sg vminek hiányában
vminek híján
long-felt want régóta érzett hiány
you are wanted önt keresik
önt kérik
he wants it badly igen nagy szüksége van rá
he wants patience nincs türelme
türelmetlen
the dog wants out ki akar menni a kutya
to be in want of sg nagy szüksége van vmire
he wants for nothing semmiben sem szenved hiányt
your hair wants cutting meg kellene már nyiratkoznod
whether you want it or no akár akarod akár nem
what does he want with me? mit akar velem?
to want one's money's worth nem akar ráfizetni
nem akar rosszul járni
that's what i want to get at éppen erre akarok kilyukadni

Searching the extension dictionary:

14 different matching expressions found:

to want akarni
be wanting hiányzik
for want of hiányában
be in want of nagy szüksége van
be on the wane csökkenőben van
do you want me? akarsz engem?
the most wanted a legkeresettebb
a long-felt want régóta érzett hiány
his mind wanders félrebeszél
he wants it badly nagy szüksége van rá
situations wanted állást keres
for want of better jobb híján
Do whatever the heck you want. Édesmindegy mit csinálsz!
I just wanted to apologize for saying that I wanted to get my hands on your juicy behind. Csak elnézést szerettem volna kérni, amiért megjegyeztem, hogy szívesen rátenném a kezem arra a zamatos fenekedre.

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!