[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

27 different matching expressions found:

scrag csenevész állat
nyak
sovány ember
sovány állat
tarkó
scraggy bütykös
csenevész
csomós
durva
egyenetlen
kiaszott
sovány
szirtes
vézna
érdes
scraggly bütykös
durva
egyenetlen
to scrag felakaszt
fojtogat
kitekeri a nyakát
megfojt
nyakánál fogva elkap
scragginess egyenetlenség
elcsenevészesedés
göröngyösség
soványság

Searching the extension dictionary:

One matching expression found:

scrag sovány

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!