[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

50 különböző kifejezést találtam:

to cast up összead (Javítás)
to cast off elbocsát (Javítás)
elvet (Javítás)
kitaszít (Javítás)
levet (Javítás)
to cast down lehangol (Javítás)
to be in cast be van gipszelve (Javítás)
to cast aside félredob (Javítás)
félretesz (Javítás)
to cast, cast dob (Javítás)
elhány (Javítás)
elveszt (Javítás)
hajít (Javítás)
kioszt (szerepet) (Javítás)
kiszámol (Javítás)
ledob (Javítás)
levet (Javítás)
vet (Javítás)
önt (fémet) (Javítás)
to cast its skin levedlik (Javítás)
leveti a bőrét (Javítás)
vedlésben elhányja a bőrét (Javítás)
to cast its horns agancsát elhullatja (Javítás)
agancsát levedli (Javítás)
to cast doubt on sg kétségbe von vmit (Javítás)
to cast about for sg keresgél vmit (Javítás)
to cast doubts on sg kétségbe von vmit (Javítás)
to cast one's ballot leadja szavazatát (Javítás)
to cast stones at sy elítél vkit (Javítás)
kővel megdobál vkit (Javítás)
követ dob vkire (Javítás)
megkövez vkit (Javítás)
megvádol vkit (Javítás)
vádol vkit (Javítás)
to cast the horoscope horoszkópot készít (Javítás)
to cast a gloom over sy rossz kedvre hangol vkit (Javítás)
to cast a glamour over sy bűbájossá tesz (Javítás)
to cast a sidelong glance szeme sarkából néz (Javítás)
to cast aspersion upon sy rágalmakat szór vkire (Javítás)
befeketít vkit (Javítás)
kígyót-békát kiált vkire (Javítás)
to cast one's eye over sg futó pillantást vet vmire (Javítás)
gyorsan átfut vmit (Javítás)
gyorsan átlapoz vmit (Javítás)
to cast in one's lot with sy vkivel közös kockázatot vállal (Javítás)
osztozik vki sorsában (Javítás)
to cast a chill over a company lehűti a hangulatot (Javítás)
lehűti a kedélyeket (Javítás)
to cast a chill over a conversation lehűti a hangulatot (Javítás)
lehűti a kedélyeket (Javítás)

Keresés a kibővített szótárban :

Egy kifejezést találtam:

to cast the runes kártyát vetni (Javítás)

Javítás ki