[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

26 különböző kifejezést találtam:

szerződés compact (Javítás)
concord (Javítás)
contract (Javítás)
covenant (Javítás)
engagement (Javítás)
obligation (Javítás)
pact (Javítás)
treaty (Javítás)
szerződési contractual (Javítás)
szerződéses contractual (Javítás)
szerződést köt to contract (Javítás)
to enter into a contract (Javítás)
szerződésszegés breach of contract (Javítás)
szerződéstervezet draft agreement (Javítás)
szerződéses tarifa conventional tariff (Javítás)
szerződésszegő fél defaulting party (Javítás)
színházi szerződés shop (Javítás)
írásbeli szerződés specialty (Javítás)
kollektív szerződés collective agreement (Javítás)
egyoldalú szerződés deed-poll (Javítás)
kétoldali szerződés indenture (Javítás)
szerződéses munkások indentured labour (Javítás)
szerződéssel kötelez to indenture (Javítás)
haszonbérleti szerződés lease (Javítás)
szerződést aláíró felek signatories to a treaty (Javítás)
visszteher nélküli szerződés nude contract (Javítás)

Keresés a kibővített szótárban :

69 különböző kifejezést találtam:

szerzödés contract 1. (Javítás)
szerződés (EU) contract (EU) (Javítás)
szerződéses ár contract price (Javítás)
szerződést köt enter into a contract (Javítás)
make a contract (Javítás)
szerződésszegés violation of contract (Javítás)
szerződést felmond abrogate (Javítás)
társasági szerződés deed of association (Javítás)
házassági szerződés marriage settlement (Javítás)
határidős szerződés open contract (Javítás)
szerzödés, egyezség pact (Javítás)
adásvételi szerződés bill of sale (Javítás)
sale and purchase contract (Javítás)
koncessziós szerződés concession contract (Javítás)
szerződési forma (EU) contract form (EU) (Javítás)
(államközi) szerzödés treaty 1. (Javítás)
kereskedelmi szerződés commercial treaty (Javítás)
szerződéses ár (PHARE) contract price (PHARE) (Javítás)
szerződéskötés (PHARE) contracting (PHARE) (Javítás)
szerződési kötbér (EU) liquidated damages (EU) (Javítás)
szerződésszerűen (PHARE) according to contract (PHARE) (Javítás)
szerződést odaítél vkinek award a contract to sy (Javítás)
szerződés odaítélése (EU) award of contract (EU) (Javítás)
termelési szerződés (növ) crop contract (növ) (Javítás)
szerződési kötbér (PHARE) liquidated damages (PHARE) (Javítás)
vezetői szerződés (PHARE) management contract (PHARE) (Javítás)
beszerzési szerződés (EU) supply contract (EU) (Javítás)
szerződés felbontása (EU) terminating of contract (EU) (Javítás)
egységáras szerződés (EU) unit-price contract (EU) (Javítás)
a szerződésre irányadó jog proper law of the contract (Javítás)
szerződési formanyomtatvány contract form (Javítás)
átalánydíjas szerződés (EU) lump sum contract (EU) (Javítás)
felbontja a szerződést (EU) terminate the contract (EU) (Javítás)
szerződés érvényességi ideje contract time (Javítás)
szolgáltatási szerződés (EU) service contract (EU) (Javítás)
szerződés felbontása (PHARE) terminating a contract (PHARE) (Javítás)
szerződésen kívüli károkozás tort (Javítás)
egységáras szerződés (PHARE) unit-price contract (PHARE) (Javítás)
szerződés teljesítése (PHARE) performance of the contract (PHARE) (Javítás)
felbontja a szerződést (PHARE) (to) terminate the contract (PHARE) (Javítás)
szerződéses kötelezettség (EU) contractual obligations (EU) (Javítás)
átalánydíjas szerződés (PHARE) lump sum contract (PHARE) (Javítás)
vmire szerzödésileg vállalkozik contract for sth (Javítás)
szerződéses kötelezettség (PHARE) contractual commitment/obligation (PHARE) (Javítás)
bevezetés (szerződéseknél-Kanada) recitals (Javítás)
szerződést odaítél v.kinek (PHARE) (to) award a contract to sy (PHARE) (Javítás)
szerződési formanyomtatvány (PHARE) contract form (PHARE) (Javítás)
szerződés érvényességi ideje (PHARE) contract time (PHARE) (Javítás)
közvetlen megállapodásos szerződések (EU) direct agreement contracts (EU) (Javítás)
szerződés - A Phare meghatározása szerint (PHARE) contract (PHARE) (Javítás)
állami szerződések, állami/közületi rendelések (PHARE) government contracts (PHARE) (Javítás)
tartalékalap - A Phare szerződésekben is szereplő rovatfejezet. (PHARE) contingency fund/reserve (PHARE) (Javítás)
- A Phare szerződéseknél alkalmazott munkadíj-számítási egységek. (PHARE) man-day, man-hour, man-month (PHARE) (Javítás)
szakértők - Azok a személyek, akiket a vállalkozók vesznek igénybe a szerződések teljesítésekor. (PHARE) experts (PHARE) (Javítás)
érdekeltséget kinyilvánító levél - Valamely Phare projektben vagy szerződésben való részvételi szándékot jelzi. (PHARE) letter of interest (PHARE) (Javítás)
vállalkozó - Az az állami vagy magánszervezet, konzorcium vagy magánszemély, amellyel vagy akivel a szerződő hatóság szerződést köt. (PHARE) contractor (PHARE) (Javítás)
General Technical Assistance Facility for the Implementation of the Europe Agreement - általános szakmai segítségnyújtás a Társulási Szerződés végrehajtásához (EU) GTAF (EU) (röv) (Javítás)
kifizetés, folyósítás - A segélyezési folyamat végső fázisa, amelybe beletartozik a vállalkozók javadalmazása a Phare-ral kötött szerződés feltételei szerint. (PHARE) disbursement (PHARE) (Javítás)
az érdekeltség kinyilvánítása - Az az aktus, amikor egy cég vagy szervezet kinyilvánítja valamely Phare szerződésben való érdekeltségét. Történhet spontán, avagy felhívásra. (PHARE) expression of interest (PHARE) (Javítás)
szerződő hatóság - Az a hatóság, amely a szerződést a Phare eljárási szabályai szerint odaítéli; rendszerint valamely nemzeti programirányítási egység (PMU) vagy maga az Európai Bizottság. (PHARE) contracting authority (PHARE) (Javítás)
szerződő tisztviselő - A szerződő hatóság által kinevezett személy, aki a szerződések odaítélésének menetéért felelős. Ő készíti elő a szükséges dokumentumokat és általában résztvesz az ajánlatok elbírálásában. Rendszerint a programirányítási egység (PMU) contracting officer (PHARE) (Javítás)
közvetlen megállapodás - A szerződések odaítélésnek az a módja, amikor a szerződő hatóság a saját választása szerinti vállalkozóval közvetlenül tárgyal és szerződik. Ilyen megállapodás csak az 50.000 ECU értékhatárt el nem érő szerződéseknél köthető, vagy direct agreement (PHARE) (Javítás)
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat - A Phare szerződések odaítélésének záloga. Hagyományos árucikkeknél ez általában a legalacsonyabb ár. Szolgáltatásoknáál előre kidolgozott súlyozási rendszer alapján hasonlítják össze a szakmai és pénzügyi feltételeket. economically most advantageous offer (PHARE) (Javítás)
keretszerződés - A Phare-nál azokat a szerződéseket nevezik így, amelyeket különféle tevékenységekre kötnek, standard, előre rögzített feltételek szerint, egyszerű felkérésre. Főképp szakértők rövid- távú (maximum 4 havi) szerződtetésére szolgál (pl. tanu framework contract (PHARE) (Javítás)
pályázati felhívás - Az a dokumentum, amellyel a szerződő hatóság az érdekelt cégeket vagy szervezeteket felhívja, hogy tegyenek egy Phare-szerződésre ajánlatot. Egységesített formában tartalmazza az ajánlat benyújtásának feltételeit, a feladatmeghatározá invitation to tender (PHARE) (Javítás)
nyílt ajánlat - Nyílvános versenytárgyalási eljárás, amelynél valamennyi érdekelt fél benyújthatja pályázatát. Elsősorban szállítási szerződéseknél használatos. Az Európai Bizottság az ajánlati felhívást az EU hivatalos közlönyében teszi közzé. A pályázat open tendering (PHARE) (Javítás)
szolgáltatási szerződés - Olyan szerződések, amelyekben a vállalkozó bizonyos szolgáltatások, szakismeret vagy know-how nyújtására vállal kötelezettséget. A Phare által finanszírozott projektek végrehajtásánál rendszerint zárt pályázatok keretében ítélik service contract (PHARE) (Javítás)
áruszállítói szerződés - A Phare-programok végrehajtásához szükséges árucikkek és berendezések beszerzésénél alkalmazzák. Az áruszállítás gyakran kapcsolódik össze kiegészítő szolgáltatásokkal - pl. szervíz, betanítás - , amelyek a szállítás szerves részé supply contract (PHARE) (Javítás)
szakmai kiértékelés - A szolgáltatói szerződéseknél az ajánlattevőknek pályázatuk részeiként külön szakmai és pénzügyi ajánlatot kell benyújtaniuk. A szakmai kiértékelés először azt állapítja meg, hogy mely pályázatok a legalkalmasbbak szakmai szempontból technical evaluation (PHARE) (Javítás)

Javítás ki