[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

30 különböző kifejezést találtam:

reference ajánlás
ajánlólevél
célzás
felvilágosítás
hivatkozás
kapcsolat
referencia
tájékoztatás
utalás
vonatkozás
reference book kézikönyv
segédkönyv
reference mark utalójel
reference work kézikönyv
segédkönyv
cross-reference utalás (könyvben)
reference number hivatkozási szám
reference library kézikönyvtár
frame of reference koordinátarendszer
in reference to sg vmire vonatkozóan
vmivel kapcsolatban
point of reference szintjel
alappont
vonatkoztatási pont
terms of reference hatáskör
have reference to sg vonatkozik vmire
without reference to sg függetlenül vmitől
to make reference to a book hivatkozik egy könyvre
utal egy könyvre
with reference to your letter hivatkozással levelére

Keresés a kibővített szótárban :

11 különböző kifejezést találtam:

referenced ajánlott
cross reference kereszthivatkozás
cross-reference utalás
reference manual hivatkozási kézikönyv
point of reference vonatkoz(tat)ási pont
igazodási pont
viszonyítási pont
letter of reference ajánlólevél
record reference vector rekord túlcsordulási blokk mutatója
terms of reference (EU) feladatmeghatározás (EU)
terms of reference (PHARE) feladatmeghatározás - Egy pályázat feltételei szerinti szolgáltatási igények és célkitűzések pontos meghatározása, esetenként az alkalmazandó módszereket és eszközöket is tartalmazza. (PHARE)

Hibás fordítást vagy gépelési hibát talált a szótárban? Kérjük, jelezze a hibát a szótár szerkesztőinek a kiválasztott szócikkre kattintva a jobb egérbillentyűvel, majd a "Javítás..." menüpontot kiválasztva. Ha ez nem működne (pl. mert régebbi böngészője van, vagy nincsen engedélyezve a JavaScript), akkor kérjük, kattintson ide, hogy javítási üzemmódba kapcsoljon! Előre is köszönjük, hogy segítenek a szótár jobbátételében!