[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

66 különböző kifejezést találtam:

return bevétel (Javítás)
ellenszolgáltatás (Javítás)
haszon (Javítás)
jövedelem (Javítás)
kiegyenlítés (Javítás)
kárpótlás (Javítás)
megismétlődés (Javítás)
megválasztás (képviselőé) (Javítás)
nyereség (Javítás)
visszaadás (Javítás)
visszaérkezés (Javítás)
visszahelyezés (Javítás)
visszaküldés (Javítás)
visszaszolgáltatás (Javítás)
visszatevés (Javítás)
visszatérés (Javítás)
visszatérítés (Javítás)
viszonzás (Javítás)
újra előfordulás (Javítás)
üzleti forgalom (Javítás)
by return postafordultával (Javítás)
in return viszonzásul (Javítás)
to return bejelent (Javítás)
beszámol (Javítás)
felel (Javítás)
hoz (Javítás)
ismét jelentkezik (Javítás)
ismétlődik (Javítás)
jelent (Javítás)
jövedelmez (Javítás)
megismétlődik (Javítás)
megválaszt (képviselőt) (Javítás)
visszaad (Javítás)
visszafizet (Javítás)
visszahelyez (Javítás)
visszajuttat (Javítás)
visszajön (Javítás)
visszaküld (Javítás)
visszatesz (Javítás)
visszatér (Javítás)
visszaérkezik (Javítás)
viszonoz (Javítás)
válaszol (Javítás)
újból jelentkezik (Javítás)
return match visszavágó (Javítás)
return address feladó neve és címe (Javítás)
traffic return forgalom-kimutatás (Javítás)
election returns választási eredmények (Javítás)
in return for sg vminek fejében (Javítás)
vminek ellenében (Javítás)
viszonzásul (Javítás)
ellenszolgáltatásképpen (Javítás)
non-return valve torlószelep (Javítás)
visszacsapó szelep (Javítás)
return of income jövedelem-bevallás (Javítás)
to return profit hasznot hoz (Javítás)
non-return handle nem visszaütő fogantyú (Javítás)
capital return tax osztalékadó (Javítás)
point of no return kritikus pont (Javítás)
many happy returns! isten éltessen sokáig! (Javítás)
to return a verdict döntést hoz (Javítás)
ítéletet hoz (Javítás)
to return to reason észhez tér (Javítás)
to return a negative tagadó választ ad (Javítás)
to return to the fray visszatér a küzdelembe (Javítás)
újra harcolni kezd (Javítás)

Keresés a kibővített szótárban :

34 különböző kifejezést találtam:

return visszatér(és) (Javítás)
visszatér (Javítás)
megtérülés (Javítás)
returns visszatérők (Javítás)
returned visszatért (Javítás)
returning visszatérő (Javítás)
returnable visszaküldhető (Javítás)
return fare menettérti jegy (Javítás)
goods return visszáru (Javítás)
return match visszavágó mérkőzés (Javítás)
return a book könyvet visszaad, visszavisz (könyvtárba) (Javítás)
return profit hasznot hajt/hoz (Javítás)
return ticket menettéri jegy (Javítás)
returned time hivatalos időeredmény <a sportban> (Javítás)
rate of return megtérülési ráta (Javítás)
return a visit látogatást viszonoz (Javítás)
return address feladó címe (Javítás)
return journey hazautazás (Javítás)
return the lie meghazudtol (Javítás)
carriage return kocsi vissza (Javítás)
carriage-return kocsi-vissza (Javítás)
return (ticket) retúr, menettérti jegy (Javítás)
return a verdict döntést hoz (Javítás)
return an answer válaszol (Javítás)
return of income jövedelembevallás (Javítás)
by return of mail postafordultával (Javítás)
by return of post postafordultával (Javítás)
day return ticket egy napig érvényes menettéri jegy (Javítás)
income-tax return jövedelemadó-bevallás (Javítás)
return a kindness szívességet viszonoz (Javítás)
return a negative tagadó választ ad (Javítás)
many happy returns isten éltesse (Javítás)
pending his return visszajöveteléig (Javítás)
return empty-handed dolgavégezetlenül tér vissza (Javítás)

Javítás ki