[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

87 különböző kifejezést találtam:

nehéz arduous
burdensome
complicated
difficult
grave
hard
heavy
knotty
laborious
ponderous
stiff
stodgy
thorny
tough
troublesome
nehezék ballast
bob
counterweight
nehezen hard
with difficulty
nehézkes backward
bovine
difficult
fumbling
halting
hulking
laborious
languid
leaden
lumpish
ponderous
slothful
slow
sticky
stiff
stodgy
stogy
uneasy
nehézség crux
difficulty
hardness
hardship
hitch
knot
puzzle
toughness
trouble
neheztel to resent
to tiff
túl nehéz beyond one's depth
nehéz nap heavy day
nehézipar heavy industry
nehézsúly heavyweight
nehézfejű lumpish
opaque
neheztelő resentful
dög nehéz stinker
nehezedik to weigh
nehéz ügy tough going
nehéz olaj dead oil
neheztelés displease
dudgeon
grudge
ill feeling
pique
resentment
nehézkesen haltingly
laboriously
uneasily
nehéz sors hard lines
nehéz idők hard times
nehéz eset he is a tough proposition
tough going
nehéz étel heavy food
stodge
nehézsúlyú heavyweight
nehéz fickó awkward customer
nehéz munka grind
hard row to hoe
sod
toil
nehéz pasas he is a tough proposition
tough customer
nehézkesség slothfulness
nehéz (ügy) ticklish
nehezményez to resent
nehézbenzin white spirit

Keresés a kibővített szótárban :

13 különböző kifejezést találtam:

nehéz strenuous
neheztel be piqued at
resent
nehézkes cumbersome
tardigrade
nehezebb more difficult
nehézfejű dunce
dunderhead
nehéz eset a difficult person
nehéz volt it was a great effort to
nehéz(kes) ponderous
nehéz étel reach food
nehézkesen tardily

Hibás fordítást vagy gépelési hibát talált a szótárban? Kérjük, jelezze a hibát a szótár szerkesztőinek a kiválasztott szócikkre kattintva a jobb egérbillentyűvel, majd a "Javítás..." menüpontot kiválasztva. Ha ez nem működne (pl. mert régebbi böngészője van, vagy nincsen engedélyezve a JavaScript), akkor kérjük, kattintson ide, hogy javítási üzemmódba kapcsoljon! Előre is köszönjük, hogy segítenek a szótár jobbátételében!