[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

83 különböző kifejezést találtam:

törvény act
enactment
law
statute
törvényes juridical
lawful
legitimate
rightful
statutory
törvényszék bar
court
court of justice
court of law
courthouse
törvényhozó law-maker
lawmaker
legislative
legislator
törvényesen rightfully
törvénytelen bastard
illegal
illegitimate
misbegotten
unlawful
wrongful
törvénykönyv code
törvényhozás enactment
legislation
legislature
törvényszéki forensic
törvénykezés jurisdiction
törvényszegő law-breaker
lawbreaker
törvényhozói legislative
törvényesség legitimacy
törvényszerű statutory
törvényt hoz to legislate
törvénysértő violator
törvényszolga bailiff
törvénykezési juridical
törvényalkotó law-maker
törvénysértés offence against the law
offense against the law
trespass
törvényszegés trespass
törvényalkotás enactment
törvényellenes illegal
lawless
törvényhatóság municipality
törvényt alkot to legislate
törvény nélküli anarchic
anarchical
lawless
törvényjavaslat bill
törvénytelenség illegitimacy
a törvény előtt in the eye of the law
törvényhatósági municipal
törvényes ünnep public holiday
törvénybe iktat to enact
íratlan törvény unwritten law
törvénytisztelet fear
törvényes örökös heir apparent
törvényen kívüli outlaw
törvényt megtart to observe a law
törvényessé tesz to regularize
törvény elé idéz to summons
puritán törvények blue laws
törvényes gyermek born in wedlock
törvénybe iktatás enactment
törvényszéki bíró justice
törvényellenesség lawlessness
törvényen alapuló statutory
törvényerőre emel to sanction
természeti törvény natural law
törvényesen védett patent
protected by law
periódusos törvény periodic law
gazdasági törvények economic laws
törvényerőre emelés enactment
törvénykezési napok juridical days
törvényes finomságú sterling
alkalmaz (törvényt) to put into force
polgári törvénykönyv civil code

Keresés a kibővített szótárban :

17 különböző kifejezést találtam:

törvény disciple
törvényszék court of judicature
törvényesen lawfully
törvénykönyv statute-book
törvényes kor age of consent
törvényhozási legislative
törvénybe iktat codify
a törvény előtt in the eyes of law
törvénytisztelő law-abiding
törvényt betart observe a law
törvénybeiktatás coding
törvény(szerűség) principle
legális, törvényes legal
törvénytelen eredet bastardy
megszegi a törvényt break the law
kijátsza a törvényt evade the law
vadászati törvények game laws

Hibás fordítást vagy gépelési hibát talált a szótárban? Kérjük, jelezze a hibát a szótár szerkesztőinek a kiválasztott szócikkre kattintva a jobb egérbillentyűvel, majd a "Javítás..." menüpontot kiválasztva. Ha ez nem működne (pl. mert régebbi böngészője van, vagy nincsen engedélyezve a JavaScript), akkor kérjük, kattintson ide, hogy javítási üzemmódba kapcsoljon! Előre is köszönjük, hogy segítenek a szótár jobbátételében!