[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

30 különböző kifejezést találtam:

kisebb less (Javítás)
lesser (Javítás)
minor (Javítás)
kisebbik lesser (Javítás)
kisebbít to bate (Javítás)
to lessen (Javítás)
to lower (Javítás)
legkisebb least (Javítás)
kisebbség minority (Javítás)
kisebbedés diminution (Javítás)
kisebbítés diminution (Javítás)
kisebbségi minority (Javítás)
kisebbedik to grow less (Javítás)
to lessen (Javítás)
kisebbik fiú cadet (Javítás)
kisebb halastó crawl (Javítás)
kisebb lopások pilferage (Javítás)
kisebb kiadások petty expenses (Javítás)
kisebb mértékben less (Javítás)
rendesnél kisebb undersize (Javítás)
szükségesnél kisebb undersize (Javítás)
legkisebb ellenállás line of least resistance (Javítás)
nem kisebb személy, mint no less person than (Javítás)
normálisnál kisebb méret undersize (Javítás)
kisebb egyetemi kollégium hall (Javítás)
kisebbrendűségi komplexus inferiority complex (Javítás)
kisebb lopásokat követ el to pilfer (Javítás)
kisebb jelentőségű ütközet sham battle (Javítás)
kötelező legkisebb sebesség minimum speed limit (Javítás)
előre nem látott kisebb kiadások incidental expenses (Javítás)

Keresés a kibővített szótárban :

28 különböző kifejezést találtam:

kisebb smaller (Javítás)
kisebbít diminish (Javítás)
kisebbségi ethnic (Javítás)
kisebbedik grow less (Javítás)
kisebb mint less than (Javítás)
kisebbitendő minuend (Javítás)
kisebb lopás petty theft (Javítás)
kisebbjel (<) left-angle bracket (Javítás)
nem kisebb mint nothing less than (Javítás)
kisebbségi érzés inferiority complex (Javítás)
kisebb, kevesebb less (Javítás)
legkisebb dagály neap tide (Javítás)
kisebb gyüjtemény swatch (Javítás)
kisebbségben marad be defeated (Javítás)
csökkentés; kisebbítés lessening (Javítás)
enyhe, kisebb, csekély minor (Javítás)
legkisebb összegfokozat minor total (Javítás)
a legkevesebb, legkisebb least / the - (Javítás)
kisebb jelentőségű, (növ) greens (növ) (Javítás)
egy kisebb vagyont veszít lose one's little all (Javítás)
legkisebb közös többszörös least common multiple (Javítás)
lowest common multiple (Javítás)
kisebb sebességre kapcsolni change down (Javítás)
legkisebb gondom is nagyobb annál that's the least of my cares (Javítás)
a legkisebbnek is megvannak a jogai a cat may look at a king (Javítás)
a legkisebb beavatkozásra/jelre (azon)nyomban at the drop of a hat (Javítás)
Olyan cég, amely több (kisebb) beszállító termékéből rakja össze saját termékét OEM (original equipment manufacturer) (Javítás)
Általános Szakmai (szakértői) Segítségnyújtási Konstrukció - Számos kisebb, különféle ágazatokra kiterjedő programot magába foglaló Phare program, amely egy-egy nagyobb, egy szektort érintő program számára készíti elő a talajt. (PHARE) General Technical Assistance Facility (GTAF) (PHARE) (Javítás)

Javítás ki