[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

7 különböző kifejezést találtam:

odaítél to adjudge (Javítás)
to adjudicate (Javítás)
to award (Javítás)
to knock down (Javítás)
odaítélés adjudication (Javítás)
díjat odaítél to make an award (Javítás)
jutalmat odaítél to make an award (Javítás)

Keresés a kibővített szótárban :

12 különböző kifejezést találtam:

odaitél adjudge (Javítás)
szerződést odaítél vkinek award a contract to sy (Javítás)
szerződés odaítélése (EU) award of contract (EU) (Javítás)
odaitél vkinek vmit (pl. dijat) award sb sth (Javítás)
szerződést odaítél v.kinek (PHARE) (to) award a contract to sy (PHARE) (Javítás)
kitüntetés; kitüntet,odaitél (dijat) award (Javítás)
pályázat - A Phare segély odaítélésének meghatározó formája. (PHARE) tender (PHARE) (Javítás)
szerződő hatóság - Az a hatóság, amely a szerződést a Phare eljárási szabályai szerint odaítéli; rendszerint valamely nemzeti programirányítási egység (PMU) vagy maga az Európai Bizottság. (PHARE) contracting authority (PHARE) (Javítás)
szerződő tisztviselő - A szerződő hatóság által kinevezett személy, aki a szerződések odaítélésének menetéért felelős. Ő készíti elő a szükséges dokumentumokat és általában résztvesz az ajánlatok elbírálásában. Rendszerint a programirányítási egység (PMU) contracting officer (PHARE) (Javítás)
közvetlen megállapodás - A szerződések odaítélésnek az a módja, amikor a szerződő hatóság a saját választása szerinti vállalkozóval közvetlenül tárgyal és szerződik. Ilyen megállapodás csak az 50.000 ECU értékhatárt el nem érő szerződéseknél köthető, vagy direct agreement (PHARE) (Javítás)
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat - A Phare szerződések odaítélésének záloga. Hagyományos árucikkeknél ez általában a legalacsonyabb ár. Szolgáltatásoknáál előre kidolgozott súlyozási rendszer alapján hasonlítják össze a szakmai és pénzügyi feltételeket. economically most advantageous offer (PHARE) (Javítás)
pénzügyi szabályzat - A szabályzat az Európai Unió általános költségvetésének IX. a külső segélynyújtást tartalmazó fejezetére vonatkozik. A Program végrehajtását illető szabályokat és eljárási rendet - különös tekintettel a pályázatok odaítélésére - tart Financial Regulation (PHARE) (Javítás)

Javítás ki