[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

54 különböző kifejezést találtam:

default fizetésképtelenség
hiba
késedelem
mulasztás
nem teljesítés
teljesítés elmaradása
vétség
defaulter behívó parancsnak nem engedelmeskedő hadköteles
fizetésképtelen személy
kaszárnyafogságra ítélt
késedelmesen fizető személy
kötelezettségét elmulasztó
kötelezettségét megszegő
kötelezettségét nem teljesítő
sikkasztó
sorozásra nem jelentkező hadköteles
szobafogságra ítélt
szószegő
tárgyaláson meg nem jelenő
tárgyalásról távolmaradó fél
to default elmakacsol
elmulaszt
fizetésképtelen lesz
fizetést beszüntet
hibásan teljesít
idézésre nem jelenik meg
késedelembe esik
kötelezettségének nem tesz eleget
makacssági ítéletet hoz
mulasztási ítéletet hoz
mulasztást követ el
nem teljesít
nem tesz eleget
vét
default on sg meg nem tartása vminek
megszegés vminek
wilful default szándékos mulasztás
to make default elmarad
idézésre nem jelenik meg
default interest késedelmi kamat
defaulter's book büntetések naplója
defaulting party szerződésszegő fél
in default of sg vmi hiányában
default in paying fizetés nem teljesítése
fizetési késedelem
késedelmes fizetés
in default whereof ellenkező esetben
in default of heirs örökösök hiányában
örökösök nemlétében
interest for default késedelmi kamat
judgement in default elmakacsolás
makacssági ítélet
mulasztási ítélet
match won by default ellenfél távolmaradása révén megnyert mérkőzés

Keresés a kibővített szótárban :

12 különböző kifejezést találtam:

default hiány
alapértelmezés
defaults hiányok
defaulter mulasztó
nondefault nem az aktuális
default drive alapértelmezés szerinti meghajtó
in default of hiányában
defaulting party (EU) mulasztó fél (EU)
get default drive data információ a kurrens lemez adatiról
defaulting party (PHARE) mulasztó fél (PHARE)
default in payment (PHARE) késedelmes fizetés (PHARE)
no system on default drive az aktuális lemezen nincs rendszer

Hibás fordítást vagy gépelési hibát talált a szótárban? Kérjük, jelezze a hibát a szótár szerkesztőinek a kiválasztott szócikkre kattintva a jobb egérbillentyűvel, majd a "Javítás..." menüpontot kiválasztva. Ha ez nem működne (pl. mert régebbi böngészője van, vagy nincsen engedélyezve a JavaScript), akkor kérjük, kattintson ide, hogy javítási üzemmódba kapcsoljon! Előre is köszönjük, hogy segítenek a szótár jobbátételében!