[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

34 different matching expressions found:

to fill betölt
betöm
dagad
eleget tesz
kitölt
megtelik
megtölt
telik
teljesít
tölt
töm
to fill in betemet
betölt
betöm
kitölt
kiállít (iratot)
to fill up betölt
feltöltődik
kitölt
kiállít (iratot)
megtelik
megtölt
teletölt
to fill out kitelik
kitölt
kiállít (iratot)
meghízik
to fill a part szerepet betölt
szerepet játszik
to fill a tooth betöm egy fogat
to fill an order rendelést teljesít
to fill a vacancy állást betölt
üresedést betölt
to fill every requirement minden kívánalomnak megfelel

Searching the extension dictionary:

One matching expression found:

to fill tölteni

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!