[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

76 különböző kifejezést találtam:

quest felkutatás
hivatalos vizsgálat
keresés
kutatás
nyomozás
vizsgálat
vizsgálattal megbízott közeg
bequest hagyaték
request kereslet
kérés
kívánság
conquest hódítás
legyőzés
meghódítás
questing keresés
kutatás
question kérdés
kétség
probléma
vita tárgya
to quest csaholva hajt
keres
kutat
nyomon van
equestrian lovaglási
lovagló
lovas-
lovas
műlovagló
műlovar
úrlovas
questioner kérdező
vallató
to request felkér
kér
megkér
in question a kérdéses
a szóban forgó
to question kifogásol
kihallgat
kikérdez
kérdez
kérdezősködik
kétségbe von
equestrianne műlovaglónő
úrlovasnő
műlovarnő
equestrienne műlovarnő
question tag simuló kérdés
sequestrator zárgondnok
to sequester elkülönít
különválaszt
unquestioned ki nem hallgatott
ki nem kérdezett
kétségbe nem vont
nem vitatott
moot question vitás kérdés
question mark kérdőjel
questionnaire kérdőív
sequestration elkobzás
magány
visszavonultság
unquestioning feltétlen
vak (engedelmesség)
cross-question keresztkérdés
knightly quest középkori lovagi szolgálat
negro question négerkérdés
négerprobléma
to sequestrate elkoboz
lefoglal
zár alá vesz
unquestionable kétségbevonhatatlan
kétségtelen
unquestionably kétségtelenül
beyond question kétségkívül
vitán felül

Keresés a kibővített szótárban :

24 különböző kifejezést találtam:

quest (fel)kutatás, keresés
questio kerdés
request kérelem; kérelmez
question megkérdezés
requests kér(és)
requested kért
sequester elkülönít
on request kívánságra
in question szóban forgó
hivatkozott
questioning kérdő
sequestered magányos
sequestrate lefoglal
as requested kívánság szerint
questionable kérdéses
request stop feltételes megálló
be in request keresett/kelendő
open question nyílt kérdés
question-mark kérdőjel (?)
sequestrator] zárgondnok
ask a question kérdez
go in quest of keresésére indul
questioning 1. kutató, érdeklödö, kérdö
questioning 2. kihallgatás, kikérdezés

Hibás fordítást vagy gépelési hibát talált a szótárban? Kérjük, jelezze a hibát a szótár szerkesztőinek a kiválasztott szócikkre kattintva a jobb egérbillentyűvel, majd a "Javítás..." menüpontot kiválasztva. Ha ez nem működne (pl. mert régebbi böngészője van, vagy nincsen engedélyezve a JavaScript), akkor kérjük, kattintson ide, hogy javítási üzemmódba kapcsoljon! Előre is köszönjük, hogy segítenek a szótár jobbátételében!