[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

25 különböző kifejezést találtam:

nevez to call
to designate
to name
to style
to term
nevezett -named
nevezetes famed
notable
noteworthy
remarkable
nevezetesen namely
nevezetesség sight
nevező (törté) denominator
ezt már nevezem! that's something like!
nevezetes események memorabilia
nevezi magát vminek to dub oneself sg
nevén nevezi a dolgot to call a spade a spade
nevezetes cselekmények memorabilia
vminek nevezhető dolog sg of a sort
egy hely nevezetességei lions
nevén nevezi a gyermeket to call a spade a spade
egy vminek nevezhető dolog sg of sorts
parancsnokká nevez ki vkit to place sy in command
megnézi egy hely nevezetességeit to see the lions of a place
megmutatja egy hely nevezetességeit to show the lions of a place

Keresés a kibővített szótárban :

18 különböző kifejezést találtam:

nevező denominator
nevezett named
said
nevezéktan nomenclature
úgy nevezik be referred to as
közös nevező common denominator
ezt már nevezem! ah, that's something like!
nevezetes, híres famed
...nak is nevezik a.k.a
also known as
hibásan nevez meg misname
nevezze meg feltételeit name your own terms
nevén nevezi a gyermeket call a spade a spade
konzorcium - A Phare terminológiájában így nevezik az egy-egy tenderre közösen pályázó cégcsoportokat. A csoport egyik tagját a többiek vezetőnek (lead firm) jelölik ki. (PHARE) consortium (PHARE)
figyelemmel kísérés, ellenőrzés - A Phare terminológiában így nevezik információk módszeres beszerzését és dokumentálását pl. a végrehajtott programokról, azok eredményeiről, hatásairól, a programok környezetéről, stb (PHARE) monitoring (PHARE)
Európai Bizottság - Az Európai Unió legfőbb végrehajtó szerve. 17 tagját a nemzeti kormányok nevezik ki, de azoktól függetlenül működnek. A Bizottság gondoskodik, a Miniszterek Tanácsa által kidolgozott politika érvényesítéséről, az alapszerződések előírá European Commission (PHARE)
keretszerződés - A Phare-nál azokat a szerződéseket nevezik így, amelyeket különféle tevékenységekre kötnek, standard, előre rögzített feltételek szerint, egyszerű felkérésre. Főképp szakértők rövid- távú (maximum 4 havi) szerződtetésére szolgál (pl. tanu framework contract (PHARE)
működési részleg - Az Európai Bizottság "1A" Főigazgatóságához tartozó, a közép- és kelet európai országokkal foglalkozó "B" Igazgatóságának több egységét - jelesül a "B3", "B4" és "B5" egységeket - nevezik Phare-körökben "a Részlegek"-nek. Ezek az egység Operational Unit (PHARE)

Hibás fordítást vagy gépelési hibát talált a szótárban? Kérjük, jelezze a hibát a szótár szerkesztőinek a kiválasztott szócikkre kattintva a jobb egérbillentyűvel, majd a "Javítás..." menüpontot kiválasztva. Ha ez nem működne (pl. mert régebbi böngészője van, vagy nincsen engedélyezve a JavaScript), akkor kérjük, kattintson ide, hogy javítási üzemmódba kapcsoljon! Előre is köszönjük, hogy segítenek a szótár jobbátételében!