[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

26 különböző kifejezést találtam:

valami any
number
some
valamint together with
valamivel any
valamikor at one time
ever
in the days of long-ago
some time ago
sometime
valamilyen a sort of
valamiféle of a kind
valami más some other
valamirevaló worthwhile
alig valamikor hardly ever
jól ért valamihez to be competent in sg
hajlamos valamire to tend to do sg
valamicskével jobb a thought better
nem valami előkelő dim
vesződik valamivel to bother with sg
elege van valamiből has about enough of sg
valamivel több mint odd
igényt támaszt valamire to establish a claim to sg
kényszerítve van valamire to be forced upon sg
hajlandó megtenni valamit to be willing to do sg
hajlamos megtenni valamit to tend to do sg

Keresés a kibővített szótárban :

74 különböző kifejezést találtam:

valami abaser
aught
something
valamint as well as
just as
valamikor anytime
some day
someday
még valamit? anything else?
valami miatt owing to
valami; semmi anything
nem valami be not up to much
áll valamiböl consist (of)
áll valamiből consist of
valamiből áll consists of something
valamivel jobb a cut above
valamikor majd some time
time / some -
híres valamiről famous for
a mi (valamink) our
számít valamire to bargain for
valamivel jobban a shade better
valamihez képest according to sth
compared to
van benne valami there's something to it
még valamit uram? anything else, sir?
valami különleges anything in particular
túl lenni valamin over the way
itt valami készül there is something up
valamit megelőzően prior to
valami bűzlik neki smell a rat
valami eszembe jut something crosses my mind
dolog, izé, valami stuff
felment valami alól absolve
valaminek az alapja bottom line
vagy valami hasonló or something
elege van valamiből to be fed up with something
megpróbálni valamit to give st a go
rajongani valamiért to jones sg
megőrülni valamiért to jones sg
valamit tenni készül be about to do something
nem végez el valamit fail to do sth
van valami új híred? have you any news?
mondok neked valamit i'll tell you what
dolog, holmi, valami thing
kitart valami mellett adhere, -d to sg
ragaszkodik valamihez adhere,-d to sg
to insist on
korlátozódik valamire be confined to
megbírkózik valamivel cope (with)
keresésében valaminek in pursuit of
nem (valami) nagy ügy no great shakes
felüti a fejét valami rear its head
valami azt súgja nekem i felt it in my bones
ez emlékeztet valamire it rings a bell
egyszer/valamikor majd some time or other
sokat elárul valamiről to speak volumes
alkalmazkodik valamihez adapt
az ő (valamije), himnem his
nem (valami) nagy dolog nothing much
letorve lenni valamiert pissed off
valamikor, egyszer majd some day
gyanusít vkit valamivel to suspect sy of doing
megfelelőség (valamivel) compliance with
valamire tekintet nelkul regardless
szemet huny valami előtt shut one's eyes to
van benne valami igazság there's a substratum of truth in it
nem valami jól érzi magát not feel up to the mark
legyőz, urrá lesz valamin overcomes
valamit forgat az agyában something in one's mind
van benne valami gyávaság there is a yellow streak in him
valamilyen irányba fordit turn
nem valami jól viselkedett he didn't behave any too well
erőt vesz valakin, valamin overcomes

Hibás fordítást vagy gépelési hibát talált a szótárban? Kérjük, jelezze a hibát a szótár szerkesztőinek a kiválasztott szócikkre kattintva a jobb egérbillentyűvel, majd a "Javítás..." menüpontot kiválasztva. Ha ez nem működne (pl. mert régebbi böngészője van, vagy nincsen engedélyezve a JavaScript), akkor kérjük, kattintson ide, hogy javítási üzemmódba kapcsoljon! Előre is köszönjük, hogy segítenek a szótár jobbátételében!