[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

75 különböző kifejezést találtam:

lines erődvonal
erődítési vonal
kantár
költemény
szerep
vers
írásbeli büntetés
írásbeli kitüntetés
holiness szentség
linesman partjelző
ugliness csúnyaság
rondaság
rútság
wiliness ravaszság
silliness butaság
ostobaság
tramlines villamosvágány
back lines hátsó vonalak
hard lines nehéz sors
kindliness barátságosság
jóindulat
kedvesség
szívélyesség
liveliness élénkség
loneliness egyedüllét
elhagyottság
elhagyatottság
magányosság
loveliness kedvesség
szeretetreméltóság
portliness méltóságteljesség
pocakosság
seemliness alkalmasság
helyesség
illendőség
wobbliness bizonytalanság
határozatlanság
ingadozás
added lines pótvonalak
segédvonalak
black lines sorvezető
szamárvezető
cleanliness rendesség
tisztaság
front lines arcvonal
front
guide-lines irányelvek
program
vezérfonal
orderliness jó magaviselet
rendszeretet
rend
szabályosság
szép rend
saintliness szentség
életszentség
shapeliness arányosság
formásság
ungodliness gonoszság
istentelenség
worldliness világiasság
friendliness jóakarat
nyájasság
his holiness őszentsége
slovenliness lomposság
szurtosság
ápolatlanság
unseemliness illetlenség
nem helyénvaló volta vminek
nem illő volta vminek
actor's lines színész szerepe
brotherliness segítő jó barátság
testvériesség
sprightliness vidámság
élénkség

Keresés a kibővített szótárban :

25 különböző kifejezést találtam:

lines vonalak
linesman vonalbíró
oiliness olajosság
earliness koraiság
lowliness alázatosság
manliness férfiasság
scaliness pikkelyesség
costliness költségesség
sickliness betegesség
steeliness acélosság
timeliness időszerűség
pontosság
beastliness brutalitás
courtliness finom úri modor
ghastliness kísértetiesség
linespacing sorköz
miserliness fösvénység
saintliness (élet)szentség
sightliness szépség
solid lines folyamatos vonalak ábra körül
stateliness tekintélyesség
dashed lines szaggatott vonalak
slovenliness slamposság
spider-lines hajszálkereszt
unlikeliness valószínűtlenség

Hibás fordítást vagy gépelési hibát talált a szótárban? Kérjük, jelezze a hibát a szótár szerkesztőinek a kiválasztott szócikkre kattintva a jobb egérbillentyűvel, majd a "Javítás..." menüpontot kiválasztva. Ha ez nem működne (pl. mert régebbi böngészője van, vagy nincsen engedélyezve a JavaScript), akkor kérjük, kattintson ide, hogy javítási üzemmódba kapcsoljon! Előre is köszönjük, hogy segítenek a szótár jobbátételében!