[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

69 különböző kifejezést találtam:

vice kicsapongás
satu
vétek
advice tanács
értesítés
device berendezés
novice újonc
advices hírek
értesülések
crevice hasadék
rés
service adogatás
alkalmazás
asztali készlet
ellátás
felszolgálás
forgalom
istentisztelet
karbantartás
kiszolgálás
készlet
kézbesítés
közlekedés
szertartás
szerva
szerviz
szolgáltatás
szolgálat
szívesség
services szolgáltatások
disservice hátrány
kár
rossz szolgálat
to service karbantart
szervizel
vice versa fordítva
kölcsönösen
és viszont
advice note avizó
feladási értesítés
értesítőlevél
bus service autóbuszjárat
lip-service nem őszinte tiszteletadás
álhűség
serviceable alkalmas
hasznos
használható
szolgálatkész
tartós
fire service tűzvédelem
tűzoltás
tűzoltóság
tűzoltók
interservice összfegyvernemi
line service pályafenntartó szolgálat
vezetékfenntartó szolgálat
vonalfenntartó szolgálat
self-service automatikus
önkiszolgálás
önkiszolgáló
önműködő
service club helyőrségi klub
önsegítő társaság
önsegítő érdekszövetkezet
service data üzemi adatok
service line adogatóvonal
service road bekötőút
service-book szertartáskönyv
service-flat főbérleti lakás kiszolgálással

Keresés a kibővített szótárban :

31 különböző kifejezést találtam:

vice vétek, bün
vice- al-
advice tanácsok
device egység
müszer, szerkentyü, készülék
novice kezdő
devices egységek
service szolgáltatás; kiszolgálás
viceroy alkirály
device's egységé
vice-roy kormányzó
vicerine alkirályné
viceregal alkirályi
devicetype egységtípus
serviceman szerelő
vicegerent helyettes(ítő)
bus service buszjárat
car service autószervíz
device info egység információ
device-name egység-név
device-type egység-típus
file/device file/egység
for devices egységeknek
ill-adviced félrevezetett
lip service képmutatás
őszintétlenség
nem őszinte tisztelet(adás)
see service katonai szolgálatot teljesít
tea-service teáskészlet
vice-consul alkonzul
viceroyalty alkirályság

Hibás fordítást vagy gépelési hibát talált a szótárban? Kérjük, jelezze a hibát a szótár szerkesztőinek a kiválasztott szócikkre kattintva a jobb egérbillentyűvel, majd a "Javítás..." menüpontot kiválasztva. Ha ez nem működne (pl. mert régebbi böngészője van, vagy nincsen engedélyezve a JavaScript), akkor kérjük, kattintson ide, hogy javítási üzemmódba kapcsoljon! Előre is köszönjük, hogy segítenek a szótár jobbátételében!