[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz


Lőwy Árpád: Disznólkodni szabad

 
LÕWY ÁRPÁD - A PIKÁNS POÉTA

Hajdanában, harmatos lánykoromban életem
legelsõ egyetlen nagy szerelmétõl kaptam egy ajándékot:
- Na, nem virágcsokrot, nem!
Hanem egy kézen-közön õrzött, bekötött Lõwy Árpádot.
Akkortájt nagy kanállal ettem a filozófiát,
Montaigne-t, Lao-cet, - reggelire, ebédre -,
és közben, beleszerettem Lõwybe, ebbe a
nyelvében szertelen-szemtelen költõbe.
Öröktõl fogva - és most is -falom a
csodálatosnál csodálatosabb mûveket, ám ma is
szeretem Lõwyt és Lao-cet.
Kettõjûket ma is tisztelem, és már nem
csodálkozom azon, hogy ezt ma se tudják az okosok megbocsátani nekem.
Ma már értem, miért haragszanak:
Hát, hogy jön ahhoz ez a parázna perszóna,
honnan az a fenenagy pofátlansága?
Hogy megfér benne a régi kínai bölcs és a pikáns poéta? Megfér.
De hagyjunk engem!

Nade! ki az a Lõwy Árpád?
Mert azt, hogy ki Lao-ce -, ma már minden magyar ember
tudja. Hogyan? - Így:
Lao-ce a 65-ik versében, Weöres Sándor fordításában azt mondja:

"Hajdan, akik az úton jártak,
nem adtak tudást a népnek,
ápolták az együgyûséget.
Nehéz vezetni a népet,
ha már az együgyûségbõl kilépett. "

Na ugye! Ismerjük Lao-cet, ha nem is tudjuk, mert mi is ugyanígy
gondoljuk.

Nade! ki az a Lõwy Árpád?
Elmondok egy anekdotát:
Egy megtörtént esetet, legalábbis Lõwy szerint
megesett - ha meg nem, meg is történhetett:
Az Akadémia közgyûlésén egy akadémikus költõ
-felállván - azt követelte, hogy Lõwy Árpádot
ítélje el az MTA elnöksége, mert pornográf
verseivel lejáratja az Akadémia tekintélyét.
Dr. Réthy László akadémikus - szintén felállván -
a következõ kis kétsorossal válaszolt ennek az
akadémikus költõnek:
Lõwy kalapjára macskaszarral lõnek,
Lófasz a seggébe az ilyen költõnek! - és leült.


Nade! ki ez a dr. Réthy László?
Réthy László dr. etnográfus és numizmatikai író 1851. november 21-én
született Szarvason, és Aradon halt meg 1914. november 24-én.
Bölcsészeti tanulmányait a budapesti és a bécsi egyetemen végezte.
Magyar numizmatikából, heraldikából és õsrégészetbõl doktori
oklevelet szerzett. 1881-ben a Magyar Nemzeti Múzeum érem- és
régiségosztályára ment, ahol 1891-ben az osztály igazgatója lett.
1900-ban a budapesti egyetem magántanárává nevezték ki. Mint
etnográfus 1885-ben részt vett egy balkáni expedíción - ennek
eredményeképpen írta meg Az oláh nyelv és nemzet megalakulása
címû mûvét. (Budapest, 1887 - Nagybecskerek, 1890.) Ezért a
munkájáért választotta a Magyar Tudományos Akadémia 1892-ben levelezõ
tagjává. Nevezetesebb mûve még az Anonymus az erdélyi oláhokról címû
tanulmánya (Budapest, 1880.), valamint numizmatikai fõ munkája, az
Egyetemes Magyar Éremtár I-II. kötet (Budapest, 1899. 1907.). Tagja
volt a Révai Nagy Lexikon szerkesztõ bizottságának.
Ezek dr. Réthy László akadémikus lexikális adatai.

Nade! ki az a Lõwy Árpád?
- Hát, dr. Réthy László!
A tudós akadémikus írt Lõwy Árpád álnéven verseket,
Lõwyt õ teremtette meg.
A kitalált költõ a borozgató urak kocsmai asztalánál született.
A millennium derûs lelkû iddogáló magyarjai voltak a
királyi fõváros szellemi fellegvárának utolsó
bohém alakjai.
A pipafüstben, az esti órákban nap, nap után
életre kelt egy-egy Lõwy-strófa, a kocsmafalát
rengetõ vaskos nevetést a hajlékony szecesszió finomította.
A verseket alkotó tiszteletlen magyar nyelv
nem kímélt senkit és semmit -, de a csípések nem
fájtak, mert bölcs mosolyba bújtak.
S a Lõwy-versek elindultak a fõváros keskeny utcáin
és széles sugárútjain, kiszökelltek a vidéki
városokba, végigtrappoltak a kicsi falvakon.
S az ország lakossága kilencven éven át csillogó derûvel
kusza másolatokban adta kézrõl kézre a profán verseket.

Ám a kézen-közön kóborlás során az eredeti versek hamisításokkal
"gazdagodtak". Trágár fûzfapoéták toldozták, hogy a versek a
zugpiacokon kelendõbbek legyenek. Szellemtelen útszéli szavakkal
és gondolatokkal bõvültek az eredetileg szellemes versek. Akkor,
hajdanán az eredendõ-felsejlõ szellemességet-szemtelenséget szerettem
meg a versekben, melyek a rájuk rakódott disznóságok alatt lapultak.
Most pedig azon igyekeztem, hogy megkeressem a még megbújó Lõwyt,
hogy levakarjam a versekrõl a mocskot. Ahol a versek szinte maguktól
vetették ki az idegen anyagot - ott könnyû dolgom volt.
Máshol magam bújtam Lõwy rímes malaclopójába...

Az vezérelt, hogy szem elõtt tartsam: az ere-
deti verseket a mi csodálatos nyelvünkkel való
bánni tudás, a merészség jellemezhette.
Mert milyen is ez a mi csodálatos nyelvûnk?
Rendkívül játékos. Maga a nagy ellenpont - ellentmondásos:
egyszerre gyerek és öreg,
vad és kimunkált,
lágy és kemény,
dallamos és kopogós.
Akárki bármit tehet vele - mert minden ember olyan,
mint a beszéde.
És ritka érték egy nyelvben, hogy-úgy éljen
mindenkiben, amilyen õ maga karakterében.
Ez a nyelv olyan nemzeté,
melynek aranyáért mindig szart adtak,
az emberi méltóságán tapostak, -
és az ilyen nemzet egyszer csak fügét mutat.
Ott, ahol nem ellenõrizhetik, nyelvében lesz mind gazdagabb.
Abban lesz hatalmas, amihez az apró hatalmasok
nem nyúlhatnak.
Ezen a csillagoségbolt-nyelven nincs kifejezhetetlen gondolat.
Ez a nyelv tánc, dal, ritmus, erõ, csupa árnyalat
- bûn nem kimondani magyarul a valót, az igazat.

És dr. Réthy László, a tudós akadémikus, Lõwy Árpáddal, a szókimondó
költõvel karöltve ezt a nyelvünkben rejlõ szent szemtelenséget
mívelte. Lõwyt majd évszázada az tartja életben, hogy nem rántott
magára semmilyen hazug skatulyát, hogy mindent szemtelenül használt,
amit csak nyelvünk kí nált.
Én ezt a Lõwyt tisztelem.
Bár, tudom, nem illik...

Horváth Gita


RÉTHY LÁSZLÓ